ozpn

portal ozpn

Terminy rozgrywania poszczególnych turniejów:

Kluby prosimy o przesyłanie terminów organizowanych turniejów przez e-portal na adres trenera koordynatora.

Terminy rozgrywania turniejów:
1 termin -12-13.styczeń 2019r;
2 termin - 19-20 styczeń 2019r;
3 termin - 26-27 styczeń 2019r;
4 termin - 16-17 luty 2019r;
5 termin - 23-24 luty 2019r;
6 termin - 02-03 marzec 2019r;

O terminie finałowego turnieju w każdej kategorii wiekowej Ligi Halowej zespoły zostaną powiadomione na stronie internetowej OZPN Legnica – www.ozpn.legnica.pl lub pisemnie najpóźniej na 7 dni przed turniejem.