Wydział Gier i Wydział Szkolenia OZPN Legnica oczekuje na zgłoszenia do organizacji turniejów w Lidze Turniejowej Orlików E1 i E2 a także Żaków F1i  F2 rundzie wiosennej sezonu 2014/2015r.

O kolejności przyznawania organizacji turnieju decydować będzie data wpływu – zgłoszenia można składać na piśmie listownie, e-mailem, e-portalem OZPN ( na adres trenera koordynatora)lub faxem na adres OZPN.

W zgłoszeniu proszę podać: datę turnieju, godzinę rozpoczęcia, miejsce rozgrywania zawodów i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację turnieju.

Osoba sprawująca opiekę w meczach Orlików i Żaków musi posiadać ważną licencję trenerską.

Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone przez lekarza sportowego w książeczce zdrowia zawodnika lub na zaświadczeniu. 


Terminy rozgrywania turniejów w ramach Ligi Turniejowej Trawiastej rundy wiosennej sezonu 2014/2015:
1 termin: 18-19.04.2015r,

2 termin: 25-26.04.2015r,

3 termin: 02-03.05.2015r,

4 termin: 09-10.05.2015r, 

5 termin: 16-17.05.2015r,

6 termin: 23-24.05.2015r,

7 termin: 30-31.05.2015r,

8 termin: 06-07.06.2015r,

Finały ligi trawiastej:20-21.06.2015r


Na termin poniedziałkowy musi być zgoda wszystkich uczestników z grupy a turnieje mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 16.30

W jednej kolejce może się odbyć tylko jeden turniej w grupie w danej kategorii wiekowej

ZGŁOSZENIA TURNIEJÓW PRZYJMOWANE SĄ DO 10 KWIETNIA 2015r, PO TYM TERMINIE WYDZIAŁ GIER PRZYZNA TERMINY OBLIATORYJNIE